Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Od godziny 18:00 do 08:00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy i święta dyżur pełni

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46 (pawilon nr 6)

porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu
pacjenta
porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu
zamieszkania lub pobytu pacjenta
wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne